การแบ่งเขตการปกครอง ในอำเภอนครปฐม

อ่าน 3114

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเมืองนครปฐมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 ตำบล 217 หมู่บ้าน ได้แก่

1. พระปฐมเจดีย์   (Phra Pathom Chedi)                          
2. บางแขม   (Bang Khaem)   10 หมู่บ้าน                      
3. พระประโทน   (Phra Prathon)   9 หมู่บ้าน                      
4. ธรรมศาลา   (Thammasala)   7 หมู่บ้าน                      
5. ตาก้อง   (Ta Kong)   10 หมู่บ้าน                      
6. มาบแค   (Map Khae)   9 หมู่บ้าน                      
7. สนามจันทร์   (Sanam Chan)   6 หมู่บ้าน                      
8. ดอนยายหอม   (Don Yai Hom)   9 หมู่บ้าน                      
9. ถนนขาด   (Thanon Khat)   6 หมู่บ้าน                      
10. บ่อพลับ   (Bo Phlap)   8 หมู่บ้าน                      
11. นครปฐม   (Nakhon Pathom)   10 หมู่บ้าน                      
12. วังตะกู   (Wang Taku)   8 หมู่บ้าน                      
13. หนองปากโลง   (Nong Pak Long)   10 หมู่บ้าน  
14. สามควายเผือก   (Sam Khwai Phueak)   6 หมู่บ้าน
15. ทุ่งน้อย   (Thung Noi)   7 หมู่บ้าน
16. หนองดินแดง   (Nong Din Daeng)   8 หมู่บ้าน
17. วังเย็น   (Wang Yen)   6 หมู่บ้าน
18. โพรงมะเดื่อ   (Phrong Maduea)   17 หมู่บ้าน
19. ลำพยา   (Lam Phaya)   9 หมู่บ้าน
20. สระกะเทียม   (Sa Kathiam)   14 หมู่บ้าน
21. สวนป่าน   (Suan Pan)   6 หมู่บ้าน
22. ห้วยจรเข้   (Huai Chorakhe)   7 หมู่บ้าน
23. ทัพหลวง   (Thap Luang)   14 หมู่บ้าน
24. หนองงูเหลือม   (Nong Ngulueam)   11 หมู่บ้าน
25. บ้านยาง   (Ban Yang)   11 หมู่บ้าน


การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอเมืองนครปฐมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลนครนครปฐม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระปฐมเจดีย์ทั้งตำบล และบางส่วนของตำบลบางแขม ตำบลพระประโทน ตำบลสนามจันทร์ ตำบลบ่อพลับ ตำบลนครปฐม ตำบลหนองปากโลง ตำบลลำพยา และตำบลห้วยจรเข้
 • เทศบาลเมืองนครปฐม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนครปฐม (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐมเดิม)
 • เทศบาลตำบลดอนยายหอม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลดอนยายหอม
 • เทศบาลตำบลธรรมศาลา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลธรรมศาลา
 • เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองดินแดงและตำบลโพรงมะเดื่อ
 • เทศบาลตำบลบ่อพลับ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อพลับ (นอกเขตเทศบาลนครนครปฐม)
 • เทศบาลตำบลมาบแค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมาบแคทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางแขม (นอกเขตเทศบาลนครนครปฐม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระประโทน (นอกเขตเทศบาลนครนครปฐม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธรรมศาลา (นอกเขตเทศบาลตำบลธรรมศาลา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาก้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาก้องทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสนามจันทร์ (นอกเขตเทศบาลนครนครปฐม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนยายหอม (นอกเขตเทศบาลตำบลดอนยายหอม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถนนขาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังตะกูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองปากโลง (นอกเขตเทศบาลนครนครปฐม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามควายเผือกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองดินแดง (นอกเขตเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังเย็นทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพรงมะเดื่อ (นอกเขตเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำพยา (นอกเขตเทศบาลนครนครปฐม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระกะเทียมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนป่านทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยจรเข้ (นอกเขตเทศบาลนครนครปฐม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทัพหลวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองงูเหลือมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านยางทั้งตำบล