ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม 30 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์
       อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ : 0-3425-8411
แฟกซ์  : 0-3425-8411
มือถือ  : สายตรงนายอำเภอ 081-8671533 / นัดหมาย,งานหน้าห้อง 0-3425-9715
เว็บไซต์ :  http://www.muangnakhonpathom.net

แผนที่ :