(เข้าชม 1883 ครั้ง)
          อำเภอเมืองนครปฐมได้จัดทำเว็ป เพื่อง่ายต่อการประสานงานของประชาชนทุกท่าน ขณะนี้ยังรวมไปถึง Facebook และ E-mail เพื่อเข้าถึงการบริการประชาชนในทุกๆด้าน จึงขอเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  โดยสามารถติดต่อราชการได้ตามนี้
E-mail : muangnakhonpathom@hotmail.com และ
Facebook : https://www.facebook.com/muangnakhonpathom